loading content..

IDEA KONKURSU

Kochamy radio. Wiemy, że jest skutecznym medium i dużym wyzwaniem dla tych, którzy wykorzystują je w komunikacji marketingowej.

Reklama radiowa pozwala poruszyć wyobraźnię i budować emocje jak żadne inne medium. Dla twórców kreacji jest jednak nie lada wyzwaniem. Chcemy nagradzać tych, którzy przyczyniają się do rozwoju radia jako medium reklamowego.

Raz w roku przyznajemy nagrodę. Poruszamy się w takich obszarach jak kreacja radiowa, inicjatywa, event, akcja sponsoringowa, osoba wywierająca wpływ na popularyzację radia jako medium reklamowego.

Zwycięzcą pierwszej edycji została agencja Ogilvy & Mather za trailer filmu „Do ostatniego drzewa”.

Organizatorem konkursu jest Grupa RMF, patronat medialny nad wydarzeniem objął "Media & Marketing Polska".

ZASADY UCZESTNICTWA

NOMINOWAĆ MOŻNA

kreację reklamową, event, akcję sponsoringową, wydarzenie związane z reklamą radiową lub osobę mającą szczególne osiągnięcia w dziedzinie reklamy radiowej

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA OD

agencji reklamowych, teamów kreatywnych i strategicznych oraz innych graczy (np. domów mediowych, klientów, freelancerów, którzy mogą nominować projekty agencji reklamowych i teamów)

ZGŁOSZENIA SĄ DARMOWE

nominować można dowolną liczbę projektów, zgłoszenia można wysyłać przez specjalny formularz

ZWYCIĘZCĘ WYBIERZE JURY

składające się z ekspertów radiowego rynku reklamowego z Polski i z Wielkiej Brytanii, przedstawicieli organizatora oraz patrona medialnego

Nominować można każdą ciekawą inicjatywę, w której radio było obecne w sposób unikalny, niestandardowy czy też wyjątkowo kreatywny.

  Może to być:
 • spot o niezwykłej kreacji,
 • akcja specjalna, inicjatywa czy wydarzenie, w której radio odegrało ważną rolę,
 • osoba, która przyczyniła się do popularyzacji radia jako medium reklamowego.
 • Zgłaszane spoty, akcje i projekty muszą być zrealizowane i wyemitowane w radiu pomiędzy 1 listopada 2017 a 31 października 2018 roku


  Do konkursu mogą się zgłaszać:
 • agencje reklamowe, nominując własne prace zrealizowane dla marketerów
 • teamy kreatywne i strategiczne z domów mediowych i działające bezpośrednio u marketerów zgłaszając własne projekty
 • inni uczestnicy rynku reklamowego zgłaszając prace agencji reklamowych lub teamów kreatywnych z innych firm.


Nagrodę otrzyma firma (agencja reklamowa, dom mediowy, marketer), w której powstał zwycięski projekt lub osoba indywidualna, jeśli jako freelancer, jednoosobowo stworzyła zwycięski projekt.

Zgłaszać można dowolną liczbę projektów, a zgłoszenia są całkowicie darmowe.

NAGRODA

Nagrodą w konkursie AD FM AWARDS jest kampania reklamowa w RMF FM o rynkowej wartości 200 tys. zł netto (za taką kwotę zwycięzca będzie mógł zbudować silną kampanię na antenie RMF FM).

Zwycięzca będzie mógł swobodnie dysponować wygranym czasem antenowym, wykorzystać go na własne potrzeby lub przekazać innemu podmiotowi.

Jury

Spośród zgłoszonych propozycji jury preselekcyjne wybiera 10 najlepszych, które finalnie zostają poddane pod ocenę jury konkursu złożonego z przedstawicieli branży radiowej, medialnej i reklamowej.

W SKŁAD JURY adFM AWARDS 2018 WCHODZĄ:

 • Ewa Osińska – Media Buying Associated Director, Mediacom
 • Aneta Urbanowicz – Dyrektor ds. Zakupu i Planowania Mediów, Euro RTV AGD
 • Sebastian Olszowy – Dyrektor Marketingu i Komunikacji, kancelaria prawna SPCG
 • Bartosz Gomółka – Head of Strategy, BBDO Warszawa
 • Piotr Myszak – Wiceprezes VFP Communications, wydawcy „Media & Marketing Polska”
 • Tadeusz Sołtys – Prezes i Dyrektor Programowy RMF FM
 • Mariusz Gołda – Dyrektor Marketingu Grupy RMF

NOMINACJA